Hulp/begeleiding bij (v)echtscheiding en gelijkwaardig ouderschap

Van vechtscheiding naar hechtscheiding

MISSIE

Ouders begeleiden die gaan scheiden , willen gaan scheiden of inmiddels gescheiden zijn maar in een (vecht)scheidingsproces beland zijn. Begeleiding bieden om op een volwassen, verantwoordelijke en respectvolle manier in het scheidingsproces te staan zodat het scheiden oplossingsgericht en constructief verloopt. Samen compromissen vinden voor gelijkwaardig ouderschap. Ouders en kinderen samen begeleiden om te voorkomen dat juist kinderen de dupe worden van een (v)echtscheiding. Dit houdt in dat wij samen er naar streven dat betrokken kinderen beide ouders in hun leven houden.

Een vechtscheiding heeft veel consequenties voor kinderen en de ouders. Een kind in een vechtscheiding wordt geconfronteerd met schuldgevoelens en loyaliteitsproblematiek. Hypnotherapie kan het kind helpen om zich goed te kunnen voelen en niet alles wat de ouders doen/zeggen op zichzelf te betrekken. Kinderen in vechtscheidingen kunnen problemen krijgen met bijvoorbeeld het functioneren op school maar ook op sociaal emotioneel gebied en op relatiegebied. Hypnotherapie zorgt ervoor dat deze kinderen ondanks de situatie goed kunnen functioneren op school en op sociaal emotioneel relatie vlak.

Hypnotherapie werkt ook effectief en snel voor ouders die in (v)echtscheidingen zitten. De mens is geneigd om zich 100% te focussen op het probleem waardoor alle overige mogelijkheden niet meer gezien worden. Hypnotherapie helpt om weer mogelijkheden te zien en betere volwassen verantwoordelijke keuzes te kunnen maken. Ook helpt hypnotherapie om negatieve gevoelens bij een (v)echtscheiding te transformeren/neutraliseren zodat de ouders goed met elkaar communiceren waardoor er gelijkwaardig ouderschap ontstaat.

Een zeer nuttige instelling is Villa Pinedo. Deze instelling laat kinderen aan het woord zodat zij gehoord worden. Daarnaast geven kinderen die in vechtscheidingen zitten workshops voor ouders en hulpverleners zoals mediators, advocaten, hulpverleners, rechters.

http://www.villapinedo.nl/

vechtscheiding